Frantisek Weyda (CZ)
Entomolog, fotograf mikrokosmu, umělec a popularizátor vědy

František Weyda je nezaměnitelnou osobností popularizace vědy a digitálního zobrazování v biologii. Je absolventem Přírodovědecké fakulty UK v Praze, oboru entomologie. Jeho hlavním vědeckým zájmem je studium ultrastruktury hmyzu. Ve vědeckém prostředí je znám po celém světě díky jeho nezaměnitelným digitálně upravovaným fotografiím ze ele.mikroskopu. Pracoval také v různých laboratořích v Evropě a USA. V roce 1998 založil Laboratoř digitálního zobrazování v entomologii, ve které rozpracoval koncepci vědecké digitální fotografie.

Presentation

When
Where