Paul Rosenberg (US)
Zakladatel of Cryptohippie, autor Free-Man's Perspective

Monopoly nejsou zárukou kvality. A jak víme, opak je obvykle pradou.Totéž platí i pro monopoly na poskytování spravedlnosti. Soudnictví existovalo vždy i bez státu a je obecně nadřazené státní justici. Většina lidí o tom není obvykle přesvědčena, a to jednoduše proto, že je k tomu vychovávána. Tato prezentace objasní praktické rozdíly mezi státní a tržní spravedlností a uvede reálné příklady, včetně zajištění spravedlnosti v kyberprostoru.

Prezentace

Soudnictví bez státu (AJ)
Kdy
Neděle 14:00
Kde