Jindřich Ráftl (CZ)
Architekt, vědec a umělec

Absolvent Faktulty umění a architektury v Liberci. Věnuje se výzkumu biostruktur a deparametrickým experimentům v architektuře a designu. V současnosti působí v rámci svého doktorátu zaměřeného na Biomorfní architekturu ve studiu FLOW na FAČVUT. Své poznatky aplikuje v projektech realizovaných ve studiu R/FRM. Založili ho spolu s Janem Tůmou v roce 2011. Svojí společnou tvorbou vstupují na oborů architektury, nových medií a technologie.www.rfrm.cz

Prezentace

Kdy
Ne 10:00
Kde
Paper HUB